Beperkte stijging adviestarieven in 2023

Het Algemeen Bestuur van hûs en hiem heeft in juni 2022 de nieuwe tarieven per 1 januari 2023 vastgesteld. De tarieven worden eens per drie jaar aangepast. De laatste wijziging vond plaats per 1 januari 2020, waarbij de gebruikelijk CBS-indexering is aangehouden (over de laatste drie jaar). Aangezien het merendeel van de advieskosten van hûs en hiem bestaan uit salarissen, is in dit geval de loonkostenindex van het CBS als grondslag gehanteerd om de tariefstijging te beperken tot circa 5,5%. Anders was de tariefstijging aanzienlijker geweest.

De regeling van de tarieven per 1 januari 2023.