Oproep onze plek – ús plak

In samenwerking met Platform Ontwerp NL werken wij met de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit mee aan het project Onze Plek. Voor dit project onderzoeken we wat mensen belangrijk vinden bij de inrichting van hun leefomgeving. Welke waarde hechten ze aan monumenten, het landschap, culturele voorzieningen, de gebouwde omgeving, maar ook aan immaterieel erfgoed en culturele identiteit? Welke aanpassingen zijn de komende decennia nodig, en wie bepaalt dat? We zijn nieuwsgierig naar de stem van bewoners en gebruikers van specifieke plekken, en naar hun ideeën voor de toekomst ervan. Platform Ontwerp NL zoekt zestien ontwerpers om met ze in gesprek te gaan. Bij de selectie voor de 16 plekken kijkt het projectteam naar culturele, geografische en sociaal-maatschappelijke spreiding en naar de focus/expertise van de ontwerpers.

Ontwerpers worden opgeroepen om zich aan te melden: Ben je ontwerper en heb je, via je werk of privé, contact met een groep bewoners of gebruikers die gehecht zijn aan een specifieke plek? Wil je met die groep in gesprek over hun omgeving en over de kansen en bedreigingen die zij voor de toekomst zien? Meld je voor 1 februari aan voor het project Onze Plek. Alle informatie en het aanmeldformulier vind je op de website van de Vereniging Deltametropool.