Planaanbod eerste halfjaar blijft op peil

Bij het opmaken van een voorlopige balans over het eerste halfjaar 2020 is opvallend dat het aantal adviesaanvragen bij hûs en hiem nauwelijks blijkt achter te lopen op het vorige jaar: 1720 adviesverzoeken (2020) t.o.v. 1782 (2019) (minus 3,5%). Het aantal uitgebrachte adviezen in het eerste halfjaar is zelfs iets hoger dan vorig jaar: 3241 keer werd advies uitgebracht tegen 3215 keer in het eerste halfjaar van 2019.
Dat het aantal behandelingen per aanvraag toeneemt was al een trend, maar laat in de eerste helft van 2020 een extra stijging van 8% zien (1,88 t.o.v. 1,80 in 2019).

De voorlopige cijfers van hûs en hiem over een vrijwel stabiel planaanbod zijn verrassend in een periode waarin door de corona-uitbraak in Nederland forse economische krimp wordt verwacht. Friesland is overigens geen uitzondering. Bij de zusterorganisaties in andere provincies is sprake van een vergelijkbare ontwikkeling. Vanzelfsprekend blijft het ongewis of dit positieve beeld ook in de tweede helft van 2020 stand zal houden.