Verduurzaming pand levert label A+

Het monumentale pand aan de JW. Frisostraat in de Leeuwarder Oranjewijk uit 1907 voldeed qua energie-label niet aan de eisen, die vanaf 1 januari 2023 aan kantoorpanden van (semi)overheidsinstellingen worden gesteld (tenminste label C).
Met de plannen voor de verduurzaming is eind 2021 gestart. Voorafgaand onderzoek en het ontwerp voor de verduurzaming is uitgevoerd door architect Jakob Bosma van FARSK, samen met de adviseurs Hylke Goudzwaard van ROENOM en Klaas-Jan Alma van ENERGYNIUS. Begin juni 2022 is een bouwteam gestart waarbij de plannen in samenwerking met bouwbedrijf LONT verder uitgewerkt zijn. Na instemming door het Algemeen Bestuur met de begroting van de aannemer en nadat de omgevingsvergunning is afgegeven kon aannemer LONT in september met de werkzaamheden starten. De eerste oplevering vond conform planning plaats eind december 2022.

Door de vakspecialisten van LONT is de buitenschil van het pand volledig geïsoleerd en van nieuw dubbelglas voorzien. Bij de verduurzaming was veel aandacht voor circulariteit door recycling van materiaal en zijn waar mogelijk duurzame, ‘biobased’ materialen zoals o.a. hennepvezel gebruikt. Authentieke elementen in het interieur werden zoveel mogelijk gespaard om het karakter van het pand uit begin vorige eeuw zo veel mogelijk te behouden. Onderdeel van het plan was ook de plaatsing van zonnepanelen op het horizontale deel van het dak. Hoewel die vanaf de openbare ruimte niet zichtbaar zijn geldt voor zonnepanelen binnen het beschermde stadsgezicht van Leeuwarden dat er een vergunning voor aangevraagd moet worden. Om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen is de aanvraag door de adviescommissie van Libau uit Groningen beoordeeld.
De ingrepen leveren een aanzienlijke energiebesparing op en de marktwaarde van het kantoorpand neemt fors toe. Met de volgende maatregelen is het energielabel omhoog gebracht van G naar A+: vloerisolatie, geïsoleerde voorzetwanden, zonwerende HR++ beglazing, hellend dak: isolatie binnenzijde, plat dak: isolatie buitenzijde, vraaggestuurde mechanische ventilatie en LED-verlichting. Tevens zijn er 28 zonnepanelen geplaatst inclusief een laadpunt voor het opladen van elektrische voertuigen. Het uiteindelijke resultaat overtrof alle verwachtingen want energielabel A+ is een enorm hoge waardering.

Op de foto vlnr: Jorrit van der Veen (LONT), Klaas-Jan Alma (Energynius), Marc A. Visser (directeur), Jakob Bosma (FARSK) en Gert-Jan Timmer (monumentenadviseur). Hylke Goudzwaard (ROENOM) ontbreekt op de foto.