Trots op De Tiid in Bolsward

In het voormalige stadhuis van Bolsward is het Cultuur Historisch Centrum De Tiid gerealiseerd. Daar kan Frysl芒n heel trots op zijn. Het rijksmonument bevat een omvangrijk programma met een museum, een bibliotheek, archieven, een auditorium, loketten voor gemeente en VVV en een horecagedeelte. Onderzoek in het kader van de restauratie wees uit dat de bonte knaagkever de constructie van de toren had aangetast. Monumentendeskundigen van h没s en hiem waren betrokken bij de advisering over de aanpak van dit probleem. Nadat eerder deze zomer de toren was聽 herplaatst is het gehele ensemble inmiddels officieel geopend. Tijdens de open monumentendagen op 11 en 12 september is het gebouw toegankelijk voor het publiek.