Symposium bouwhistorie en herbestemming

In de 125-jarige Statenzaal van het Provinsjehûs in Leeuwarden vond op 23 september het mini-symposium “Bouwhistorie en herbestemming; keuzes in behoud – en de praktijk” plaats.
Aan de bijeenkomst werd deelgenomen door architecten, bouwhistorici, medewerkers van gemeenten en van organisaties die zich bezig houden met de herbestemming van erfgoed.
Sprekers waren o.a. Dolf van Weezel Errens, Ronald Stenvert en Karianne Vandenbroucke (“Mag dit weg?”). Presentaties werden gegeven over twee succesvolle monumentenprojecten: de woningen aan de Grote Kerkstraat te Leeuwarden en het voormalig gemeentehuis van Wymbritseradiel te Sneek. Aan deze projecten ging bouwhistorisch onderzoek vooraf aan het ontwerp. Nut en noodzaak daarvan bleek duidelijk. Met deze voorbeelden werd ook getoond hoe inspirerend bouwhistorie kan zijn.

Het symposium was een coproductie van Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, Provincie Fryslân en hûs en hiem.