Voordracht nieuwe commissieleden

Leden van de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit van hûs en hiem worden voor drie jaar benoemd en kunnen daarna gedurende een termijn van drie jaar als reserve-commissielid optreden. Het rooster van af- en aantreden bepaalt dat elk jaar enkele wisselingen plaatsvinden in de multidisciplinair samengestelde adviescommissie van hûs en hiem. De voorgedragen nieuwe leden vanaf 1 januari 2020 zijn: Tom Smits en Jan Nauta (architecten), Ellen Marcusse en Theo Hoek (stedebouwkundigen), Berte Daan (landschapsontwerper) en Dave Wendt (architectuurhistorie). De zittingstermijn van de burgerleden is nog niet verlopen, zodat daarvoor geen nieuwe voordracht is. De benoeming van de leden van de adviescommissie geschiedt door de gemeenteraden èn colleges van B&W van alle 17 deelnemende Friese gemeenten.

Tom Smits (1985) is in 2015 afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst in Groningen. Zijn afstudeerproject betrof de transformatie van de Westerkerk te Leeuwarden tot vrouwenopvang. Smits is enige jaren als projectarchitect werkzaam geweest bij TWA architecten in Burdaard. Daarnaast is hij actief onder de naam Studiotom als freelance architect.

Jan Nauta (1982) studeerde in 2011 af aan de Architectural Association School of Architecture in Londen na zijn vooropleiding in Nederland en richtte in 2013 Studio Nauta op in Rotterdam. Als schrijver en redacteur publiceert hij in verschillende internationale bladen. In 2018 won Nauta de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten met een huis voor zijn familie in Oudega.

Berte Daan (1984) heeft na haar bachelor studie bouwkunde aan de TU Delft haar master architectuur in 2011 behaald aan de ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) in Zürich. Zij is als landschapsontwerper bij het Zwitserse VOGT Landschaftsarchitekten en het Amsterdamse Bureau B+B stedenbouw en landschapsarchitectuur werkzaam geweest. Inmiddels werkt zij in Leeuwarden vanuit het bureau ‘berte daan landschap’.

Ellen Marcusse (1963) is in 1998 met lof afgestudeerd als stedenbouwkundige aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Zij was zelf hoofd van deze opleiding in 2001-2005 en heeft diverse functies vervuld in het ontwerponderwijs. Parallel heeft zij bij ontwerpbureaus gewerkt en de gemeentelijke overheid, waaronder 10 jaar bij de gemeente Almere. Sinds 2007 heeft zij een eigen ontwerp -en adviesstudio. Marcusse heeft ruime ervaring als lid van adviescommissies en vakjury’s.

Dave Wendt (1962) heeft geschiedenis gestudeerd in Amsterdam en heeft zich verder ontwikkeld als publicist op het gebied van architectuurhistorie. Na een lange periode werkzaam te zijn geweest bij het architectuurcentrum Arcam is hij enkele jaren geleden naar Friesland verhuisd en heeft hij in Goutum een eigen huis laten bouwen. Wendt maakt deel uit van de architectuurwerkgroep Attiek, die in Leeuwarden lezingen en discussies organiseert over ruimtelijke thema’s.

Theo Hoek (1951) is in 1977 afgestudeerd aan de TU Delft als stedenbouwkundige. Na jaren actief te zijn geweest als stedenbouwkundige, o.a. in  de gemeenten Enschede en Zwolle, was hij vanaf 2000 tien jaar lang Provinciaal bouwmeester van Groningen. Sinds 2012 is Hoek directeur van Libau, de zusterorganisatie van hûs en hiem die gemeenten in Groningen en Drenthe van advies voorziet op het gebied van monumentenzorg en ruimtelijke kwaliteit.

volledige samenstelling centrale adviescommissie per 1-1-2020
dhr Bart Zantman architect lid
dhr Eugène Wijffels architect lid
dhr Jan Nauta architect lid
dhr Tom Smits architect lid
dhr Hylke Goudswaard stedebouw lid
mevr Ellen Marcusse stedebouw lid
mevr Christel Snoep landschap lid
mevr Berte Daan landschap lid
dhr Gerard Brouwer restauratie lid
mevr Maartje Berenschot restauratie lid
dhr Dave Wendt architectuurhistorie lid
mevr Claudia Versloot architectuurhistorie lid
mevr Sybrig Kromkamp burger lid
mevr Tonny Huisink burger lid
dhr Sietze van der Wal architect reservelid
dhr Jakob Bosma architect reservelid
mevr Karin Couwenberg architect reservelid
dhr Theo Hoek stedebouw reservelid
mevr Sandra van Assen stedebouw reservelid
dhr Wieger van der Schaaf stedebouw reservelid
dhr Arnoud Garrelts landschap reservelid
dhr Joram Plantenga landschap reservelid
dhr Wytze Bouma restauratie reservelid
mevr Cynthia The architectuurhistorie reservelid
dhr Reitse de Vries architectuurhistorie reservelid
dhr Haje Talsma burger reservelid
dhr Meindert Schroor burger reservelid
dhr Marc A. Visser is voorzitter van de commissie
de vaste adviseurs van hûs en hiem zijn tevens lid van de commissie