Nieuwe leden Adviescommissie

Leden van de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit van hûs en hiem worden voor drie jaar benoemd en kunnen daarna gedurende een termijn van drie jaar als reserve-commissielid optreden. Het rooster van af- en aantreden bepaalt dat elk jaar enkele wisselingen plaatsvinden in de multidisciplinair samengestelde adviescommissie van hûs en hiem. De nieuwe leden per 1 januari 2023 zijn: architect Tjerk van de Lune, stedenbouwkundige Nikè Ruijter, architectuurhistorica Sanne Tillema en landschapsarchitect Anneke Nauta.
De benoeming van de leden van de adviescommissie geschiedt door de gemeenteraden èn colleges van B&W van alle 17 deelnemende gemeenten. 

Anneke Nauta (1956) heeft aan de Landbouwuniversiteit Wageningen de opleiding Tuin- en Landschapsarchitectuur gevolgd en heeft daarna diverse functies bekleed bij het ministerie van LNV. Vervolgens was Nauta directeur van het internationaal opererend ontwerpbureau bureau B+B. In 2000 ging zij met Ank Bleeker samenwerken in een klein bureau en werkt zij aan diverse grote en kleine projecten door het hele land. Nauta is een veelgevraagd jurylid en was als expert lid van verschillende adviescommissies en kwaliteitsteams. In Fryslân was zij o.a. betrokken bij het Friese Merenproject en lid van het Q-team Nieuwe Willemshaven Harlingen.

Nikè Ruijter (1972) studeerde af in de richting stedenbouwkunde aan de faculteit Bouwkunde van de TU-Delft en startte haar carrière als stedenbouwkundige bij de gemeente Zandvoort. Daarna werkte Nikè als senior strategisch adviseur voor de gemeente Lelystad en nam zij deel aan verschillende ruimtelijke kwaliteitsteams. Zij was daar betrokken bij uiteenlopende projecten zoals de Kustvisie, de versterking van de Markerwaarddijk, de Markerwadden en de ontwikkeling van Lelystad Airport. Na verblijf in het buitenland waarbij zij o.a. een yogastudio in Dubai oprichtte, werkt Nikè sinds 2020 als stedenbouwkundige bij Cittanova Bureau voor planontwikkeling in Lelystad. Vorig jaar is zij tevens benoemd als lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Urk.

Tjerk van de Lune (1973) studeerde cum laude af in de architectuur aan de TU-Delft Daarvoor studeerde hij bouwkunde op de MTS in Sneek en op de Hanzehogeschool Groningen. Tjerk werkte als projectarchitect bij studioSK, de ontwerpstudio van ingenieursbureau Movares en was daar vanaf 2001 als meewerkend architect verantwoordelijk voor uiteenlopende projecten op het gebied van infrastructuur zoals stations, bruggen en technische gebouwen. Zo werkte hij o.a. ook mee aan het definitief ontwerp voor de traverse bij station Buitenpost. In 2017 richtte Tjerk zijn eigen bureau VANDELUNE studio voor architectuur op en is hij naast de stationsomgevingen ook betrokken bij woningbouwprojecten en de transformatie van monumenten.

Sanne Tillema (1987) voltooide in 2013 de Master in de Architectuur- en Stedenbouwgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sanne startte haar carrière als projectmedewerker bij Erfgoedpartners in Groningen en Wieringa Molenbouwadvies in Winsum (Gr.) Sinds 2015 is Sanne adviseur cultureel erfgoed bij Libau, onze zusterorganisatie in Groningen. Ze is secretaris en monumentenadviseur van de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit Drenthe; de integrale monumenten- en welstandscommissie voor het merendeel van de gemeenten in Drenthe. Ook adviseert zij over o.a. de versterking van monumenten in het aardbevingsgebied. Sanne Tillema heeft ook ervaring met de aanwijzing van gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden voor diverse gemeenten in Groningen en Drenthe.

De externe leden van de Adviescommissie zijn niet in dienst van hûs en hiem. Zij ontvangen per vergadering een onkostenvergoeding. De commissie werkt met twee teams met gelijkwaardige samenstelling. Zitting in de adviescommissie neemt één (donderdag)middag per maand in beslag.

Volledige samenstelling Centrale Adviescommissie