Voordracht nieuwe leden Centrale Adviescommissie

Leden van de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit van hûs en hiem worden voor drie jaar benoemd en kunnen daarna gedurende een termijn van drie jaar als reserve-commissielid optreden. Het rooster van af- en aantreden bepaalt dat elk jaar enkele wisselingen plaatsvinden in de multidisciplinair samengestelde adviescommissie van hûs en hiem. De voorgedragen nieuwe leden zijn: Gerrit Terpstra (burgerlid) en Arnoud Garrelts (landschapsarchitect). De benoeming van de leden van de adviescommissie geschiedt door de gemeenteraden èn colleges van B&W van alle 17 deelnemende gemeenten.

Gerrit Terpstra (1961) Na een 35-jarig dienstverband bij De Skûle Welzijn in Noordwest Friesland in 2019 gestopt met zijn werkzaamheden als directeur-bestuurder in het welzijnswerk en mede vanwege studieplannen gedeeltelijk met vroegpensioen gegaan. Combineert dit met commissiewerk, tijdelijke klussen op het sociale domein en (de opstart) van een eigen bedrijfje in de scripofilie. Expertise in wijkvernieuwing en bewonersparticipatie.

Arnoud Garrelts (1978) is na zijn afstuderen aan Wageningen Universiteit in 2002 als landschapsarchitect begonnen bij het bureau Bosch Slabbers in Den Haag. Nadien heeft hij gewerkt als adviseur voor het provinciaal bouwheerschap van Groningen. Na een uitstap van enkele jaren in Nieuw-Zeeland, werkt hij sinds 2014 als adviseur landschap en stedenbouw voor Stichting Libau in Groningen.

Nadere informatie over de voorgedragen nieuwe leden is te vinden via de overzichtspagina van alle leden van de adviescommissie op deze website.

De leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit van hûs en hiem ontvangen een onkostenvergoeding. Zitting in de adviescommissie neemt één (donderdag)middag per maand in beslag.