Voordracht nieuwe leden Centrale Adviescommissie

Leden van de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit van hûs en hiem worden voor drie jaar benoemd en kunnen daarna gedurende een termijn van drie jaar als reserve-commissielid optreden. Het rooster van af- en aantreden bepaalt dat elk jaar enkele wisselingen plaatsvinden in de multidisciplinair samengestelde adviescommissie van hûs en hiem. De voorgedragen nieuwe leden zijn de architecten Anne-Greet de Vries en Foppe Hoekstra, restauratiearchitecten Anne Bruijn en Kor Holstein, architectuurhistorica Marieke van der Heide, burgerlid Almar Wimer Siebenga en Stefan Gall, die voor meerdere disciplines staat ingeschreven bij het Architectenregister.
De benoeming van de leden van de adviescommissie geschiedt door de gemeenteraden èn colleges van B&W van alle 17 deelnemende gemeenten.

Foppe Hoekstra (1979) is na zijn afstuderen in 2003 als architect aan de TU Delft, na een aantal jaren gewerkt te hebben als architect in Rotterdam, in 2012 aan de slag gegaan bij Van Manen en Zwart (VMEZ) Architecten in Drachten. Foppe is al jaren bekend met hûs en hiem en wil graag zijn expertise in de adviescommissie inzetten.

Anne-Greet de Vries (1980)
is na haar afstuderen in 2006 als architect aan de TU Delft in projectmanagement functies in de gemeente Amsterdam aan de slag gegaan. Zij is verantwoordelijk geweest voor veel bouwprojecten. Haar ervaring met de Amsterdamse Commissie voor ruimtelijke kwaliteit wil ze nu graag inbrengen in hûs en hiem. Haar ‘roots’ en haar toekomst liggen in Fryslân.
 
Stefan Gall (1954) is na zijn afstuderen in 1984 aan de TU Delft ingeschreven in het register als architect, stedenbouwkundige én landschapsarchitect. Sinds 1992 is hij mede-eigenaar van Atelier Quadrat in Rotterdam. Hij heeft veel publicaties op zijn naam staan en een goed gevulde prijzenkast. Heeft ‘kennis, kunde en ervaring’ om de ruimtelijke ontwikkeling van Fryslân te inspireren en kan op verschillende posities in de adviescommissie worden ingezet.

Almar Wimer Siebenga (1963) heeft na zijn studie bedrijfseconomie (1986) aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden vervolgstudies in binnen- en buitenland (managementopleiding en MBA aan Universiteit Glasgow) gedaan. Heeft bij diverse bedrijven in management- en directiefuncties gewerkt. Is ‘verbinder en verbeteraar’ en betrokken bij verschillende projecten op het gebied van de energietransitie in Fryslân.  Vanuit dat perspectief een welkome aanvulling als burgerlid.

Anna Bruijn (1992) heeft een master Architectuur aan de TU Delft gedaan (2018) met als afstudeerrichting erfgoed en architectuur. Zij zet haar ontwerpvermogen het liefst samen met opdrachtgevers in om de cultuurhistorische waarden van monumentale gebouwen te verbinden met de hedendaagse gebruiker.

Kor Holstein (1960) is in 1987 afgestudeerd aan de TU Delft in de richting restauratie & architectuur. Na een aantal jaren in Londen als restauratiearchitect werkzaam te zijn geweest, is hij al sinds 1995 onder eigen naam gevestigd als restauratiearchitect in Groningen.

Marieke van der Heide (1971) is in 1997 in kunst- en architectuurgeschiedenis afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Is een aantal jaren lid geweest van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie van Provincie Drenthe. Weet dat integraliteit een absolute voorwaarde is om te komen tot afgewogen adviezen.    

Nadere informatie over alle commissieleden is te vinden via de overzichtspagina van alle leden van de adviescommissie op deze website.

De leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit van hûs en hiem ontvangen een onkostenvergoeding. De commissie werkt met twee teams met gelijkwaardige samenstelling. Zitting in de adviescommissie neemt één (donderdag)middag per maand in beslag.