Wandeling met raadsleden langs waterfront Oudega

In het kader van ontmoetingen met leden van de gemeenteraad hebben raadsleden uit Smallingerland samen met adviseurs van hûs en hiem de vorderingen bij de ontwikkeling van Havenfront Oudega bekeken. Ook leden van het kernteam van de ‘Wurkgroep Doarpsplein oan it Wetter waren daarbij aanwezig.

In het ‘Ontwerp masterplan Waterfront Oudega’ van oktober 2019 werd een vervolg gegeven aan de ontwikkeling van het dorp en het gebied rond de haven. Bij de realisatie van het masterplan werd een Kwaliteitsteam opgericht waarin ook adviseurs van hûs en hiem participeerden.
Door betrokkenen werd toegelicht dat het doel van het initiatief is om economische groei en leefbaarheid te stimuleren en land- en waterrecreatie met elkaar te verbinden. Het aantal bezoekers vanaf het water en over land zal hierdoor toenemen. Op de plek van de voormalige zuivelfabriek ‘de Hoop’ is een appartementencomplex in aanbouw.

De wandeling door het gebied toont aan dat door de aanleg van de haven en de bouw van omliggende bebouwing een inspirerende gebiedsontwikkeling tot stand gebracht wordt. Een geslaagde avondwandeling met raadsleden, plannenmakers en vertegenwoordigers van Dorpsbelang en hûs en hiem.