Wethouder Hein de Haan nieuwe bestuursvoorzitter

Bestuurswisseling bij hûs en hiem

Wethouders Nel Haarsma (Waadhoeke) en Jaap van Veen (Heerenveen) zijn vrijdag 26 juni  toegetreden tot het Dagelijks Bestuur als vice-voorzitter en penningmeester  van de gemeenschappelijke regeling hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg. Wethouder Hein de Haan van gemeente Leeuwarden, is de nieuwe bestuursvoorzitter.  De Haan is de opvolger van Gea Wielinga, wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân, die geen lid meer is van het Algemeen Bestuur van hûs en hiem.

Hein de Haan is als wethouder in Leeuwarden verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, volkshuisvesting, wonen, grondbedrijf en vastgoed. “Als voorzitter bemoei ik me niet met de onafhankelijke adviezen die hûs en hiem geeft. Ik  wil mij inzetten voor de verdere ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit waarbij ook de invoering van de Omgevingswet  per 1 januari 2022 en het veranderende klimaat een rol spelen. Verder draagt een aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige ingerichte ruimte bij aan leefbaarheid en maakt dat bewoners zich goed en thuis voelen. Ook respect voor de bestaande schoonheid van het landschap, de historische steden en de oude dorpen spelen hierin een rol. Niet voor niets zijn de Friezen het gelukkigste volk van Nederland. Mede dankzij deze waarden.’

Hûs en hiem is een samenwerkingsverband van 17 van de 18 Friese gemeenten en levert de gemeenten via de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit onafhankelijk en deskundig advies over ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumentenzorg. De rechtsvorm van de organisatie is een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Het Algemeen Bestuur van de GR wordt gevormd door de wethouders van de deelnemende gemeenten. Uit hun midden worden de voorzitter en de overige leden van het Dagelijks Bestuur benoemd.

Het Dagelijks Bestuur bestaat naast voorzitter Hein de Haan uit de volgende wethouders: Nel Haarsma (Waadhoeke), Hanneke Zonderland (Weststellingwerf), Jouke Spoelstra (Achtkarspelen) en Jaap van Veen (Heerenveen). Loes Oudenaarde en Kees Kat zijn adviserend lid namens de kring Fryslân van de Bond van Nederlandse Architecten. Secretaris van het bestuur is Marc A. Visser, tevens directeur van het bureau van hûs en hiem.