Wisseling voorzitters lokale adviescommissies én een nieuwe adviseur

Na een zittingsperiode van drie jaar wisselen de voorzitters van de lokale adviescommissies ruimtelijke kwaliteit. Het voorzitterschap wordt bekleed door de vaste adviseurs van hûs en hiem. Veruit de meeste adviesaanvragen worden behandeld in de lokale adviescommissies onder mandaat van de Centrale Adviescommissie. Zittingen vinden (twee)wekelijks plaats in het gemeentehuis en zijn openbaar. Per 1 januari 2019 is het team van adviseurs bij hûs en hiem versterkt met Wiepkjen Kingma. Gedurende haar inwerkperiode zal zij in eerste instantie als secretaris optreden in de verschillende lokale adviescommissies. In onderstaand schema zijn de voorzitters van de adviescommissies in de deelnemende gemeenten weergegeven.

 

Achtkarspelen Stefan Stienstra
Ameland Stefan Stienstra
Dantumadiel René Bremer
De Fryske Marren Stefan Stienstra
Harlingen Johan de Vries
Heerenveen Gerrit Boschloo
Leeuwarden Jasper van Zellingen
Noardeast-Fryslân René Bremer
Ooststellingwerf Marloes Eskens
Opsterland Jasper van Zellingen
Schiermonnikoog René Bremer
Smallingerland Marloes Eskens
Súdwest-Fryslân Johan de Vries
Terschelling Gerrit Boschloo
Vlieland Johan de Vries
Waadhoeke Gerrit Boschloo
Weststellingwerf Marloes Eskens

 

Voorzitter van de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit is Marc A. Visser.