Archivering

Het archief van hûs en hiem, bestaande uit welstands- en monumentendossiers en bestuursarchief berust voor het grootste gedeelte (dossiers ouder dan vijf jaar) bij Tresoar in Leeuwarden. Uitsluitend de nieuwste dossiers zijn bij hûs en hiem aanwezig. Sinds de oprichting in 1926 heeft hûs en hiem een archief bewaard.

De welstandsdossiers werden aanvankelijk allemaal bewaard, later werd besloten om tot een selectie over te gaan. U kunt de dossiers in de leeszaal van Tresoar inkijken. Momenteel zijn alle welstandsdossiers t/m 2004 overgebracht en van 1991 t/m 1999 eveneens de monumentendossiers.