Wat is hûs en hiem

Hûs en hiem is een samenwerkingsverband van Friese gemeenten. De rechtsvorm is een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Het bestuur van de GR wordt gevormd door de wethouders van de deelnemende gemeenten. Uit hun midden kiest het Algemeen Bestuur één wethouder als voorzitter.
Naast het Algemeen Bestuur kent de organisatie een Dagelijks Bestuur, dat leiding geeft aan het bureau van hûs en hiem. Het bureau staat onder leiding van de directeur, tevens secretaris van het bestuur. Het bureau van hûs en hiem bestaat uit 12 medewerkers (10 FTE).

Hûs en hiem is aangesloten bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Federatie Welstand), het landelijk aanspreekpunt en platform voor welstandsadvisering en monumentenzorg. Daarnaast is hûs en hiem betrokken bij diverse activiteiten op het gebied van de bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land.

Hûs en hiem werkt samen met andere provinciale organisaties in het landelijk Team Ruimtelijke Kwaliteit. Meer dan 200 professionals in alle ruimtelijke disciplines adviseren en bieden ondersteuning op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en erfgoed. Nergens anders is sprake van zo’n bundeling van ervaring en deskundigheid op dit gebied.

De adviezen van hûs en hiem beslaan een breed spectrum van de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân. De aandacht gaat daarbij niet alleen uit naar het behoud en versterking van de bestaande kwaliteiten maar ook naar het creëren van ruimte voor vernieuwende ideeën.