De lokale adviescommissie ruimtelijke kwaliteit werkt snel en efficiënt. In 95% van de gevallen levert hûs en hiem het schriftelijk advies over uw aanvraag omgevingsvergunning nog dezelfde dag in bij de gemeente.

Vooroverleg
over uw
bouwplan

1

U kunt via de gemeente verzoeken om een vooroverleg te voeren over uw bouwplan met de Lokale Adviescommissie. De rayonadviseur kan reageren op uw eerste schetsen, aangeven welke criteria uit de welstandsnota van toepassing zijn en tips geven hoe u daar in uw plan rekening mee kan houden. Vooroverleg biedt grote voordelen en levert een besparing op in tijd en geld.

direct naar

welstandsbeleid per gemeentevergaderdata van uw gemeente

Indienen van
een aanvraag
voor een
bouwplan

2

Voor uw bouwplan dient u een aanvraag in voor een omgevingsvergunning bij uw gemeente. De aanvraag wordt getoetst op verschillende aspecten. Op verzoek van de gemeente beoordeelt de commissie van hûs en hiem of het bouwplan voldoet aan ‘redelijke eisen van welstand’. Deze eisen zijn door de gemeenteraad vastgelegd in de welstandsnota.

direct naar

welstandsbeleid per gemeentevergaderdata hûs en hiem

Beoordelen van
een aanvraag
voor een
bouwplan

3

Advisering over uw bouwplan wordt verricht door de Lokale Adviescommissie, die bestaat uit twee adviseurs van hûs en hiem. U kunt de aanvraag tijdens de openbare zitting toelichten. In ruim 95% van de aanvragen brengt de commissie direct advies uit. Complexe bouwplannen worden door de Centrale Adviescommissie in Leeuwarden beoordeeld.

direct naar

vergaderdata hûs en hiemvergaderdata van uw gemeente