Dantumadiel

Hier treft u alle relevante gegevens met betrekking tot welstand in dit rayon. Via de links kunt u bijvoorbeeld de welstandsnota op de gemeentelijke website raadplegen.

Contactpersoon gemeente

Team Fergunnings
t 0519-298888
e info@ddfk.nl

Contactpersoon h没s en hiem

Ren茅 Bremer
t 058-233 7934
e rbremer@husenhiem.nl

Vergaderlocatie

Hynsteblom 4, 9104 BR Damw芒ld

Vergaderdata

Woensdagochtend, wekelijks

Vergadertijdstip

9:00 - 17:00 uur

Plaatsen in Dantumadiel