Dantumadiel

Hier treft u alle relevante gegevens met betrekking tot de adviescommissie in deze gemeente. Via de links kunt u bijvoorbeeld de van toepassing zijnde beleidsregels in het omgevingsplan via de gemeentelijke website raadplegen.

Contactpersoon gemeente

Team Fergunnings
t 0519-298888
e info@dantumadiel.frl

Contactpersoon hûs en hiem

René Bremer
t 058-233 7934
e rbremer@husenhiem.nl

Vergaderlocatie

Hynsteblom 4, 9104 BR Damwâld

Vergaderdata

Woensdag, even weken

Vergadertijdstip

9:00 - 17:00 uur

Plaatsen in Dantumadiel