Harlingen

Hier treft u alle relevante gegevens met betrekking tot welstand in dit rayon. Via de links kunt u bijvoorbeeld de welstandsnota op de gemeentelijke website raadplegen.

Contactpersoon gemeente

Dhr. A. de Vries
t 0517 - 492276
e A.deVries@harlingen.nl

Contactpersoon h没s en hiem

Johan de Vries
t 058-233 7938
e jdvries@husenhiem.nl

Vergaderlocatie

Gemeente Harlingen, Voorstraat 35, 8861 BD Harlingen, Nederland

Vergaderdata

Dinsdagochtend, oneven weken

Vergadertijdstip

09:00 - 12:30 uur

Plaatsen in Harlingen