Opsterland

Hier treft u alle relevante gegevens met betrekking tot welstand in dit rayon. Via de links kunt u bijvoorbeeld de welstandsnota op de gemeentelijke website raadplegen.

Contactpersoon gemeente

Afd. Vergunningen Toezicht en Handhaving
t 0512-386222
e gemeente@opsterland.nl

Contactpersoon h没s en hiem

Jasper van Zellingen
t 058-233 7947
e jvzellingen@husenhiem.nl

Vergaderlocatie

Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag, Nederland

Vergaderdata

Woensdagmiddag, even weken

Vergadertijdstip

13:30 - 17:00 uur

Plaatsen in Opsterland