Súdwest-Fryslân

Hier treft u alle relevante gegevens met betrekking tot welstand in dit rayon. Via de links kunt u bijvoorbeeld de welstandsnota op de gemeentelijke website raadplegen.

Contactpersoon gemeente

Afd. Bouwen en Wonen
t 0515 - 489000
e info@gemeentesudwestfryslan.nl

Contactpersoon hûs en hiem

Johan de Vries
t 058-233 7938
e jdvries@husenhiem.nl

Vergaderlocatie

Marktstraat 15, Sneek, Nederland

Vergaderdata

Maandag, gehele dag, wekelijks

Vergadertijdstip

09:00 - 17:00 uur

Plaatsen in Súdwest-Fryslân