Eindejaarsdrukte stuwt jaarcijfers omhoog

Bij het opmaken van een voorlopige balans over het boekjaar 2020 valt op dat het aantal adviesaanvragen bij h没s en hiem in 2020 aanzienlijk is toegenomen. Vooral in de laatste twee maanden werden de adviseurs ruimtelijke kwaliteit overladen met aanvragen. Het aantal dossiers (eerste aanvragen) is in 2020 met 3.539 bijna 4% hoger uitgekomen dan in 2019 (3.409). Het aantal uitgebrachte adviezen in 2020 steeg naar 6.761, een toename van ruim 8% ten opzichte van 2019. De ongekende stijging van meer dan 500 adviezen is deels te verklaren uit de invoering van nieuwe regels op het gebied van energie bij nieuwbouw per 1 januari 2021. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari van dit jaar moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Blijkbaar hebben veel initiatiefnemers nog voor de jaarwisseling een vergunningsaanvraag ingediend, zodat nog niet aan die nieuwe, strengere regels hoeft te worden voldaan.

De omzet in 2020 is mede door de stevige eindspurt hoger uitgekomen dan in 2019: de totale omzet bedraagt circa 1.076.000 euro. Aangezien de totale uitgaven van h没s en hiem in 2020 onder de begroting zijn gebleven is een klein positief bedrijfsresultaat te verwachten. H没s en hiem is een gemeenschappelijke regeling van de Friese gemeenten en hoeft als non-profit organisatie geen winst te maken.