Fietsen met raadsleden weer van start

Ook dit jaar organiseert hûs en hiem weer fietsexcursies samen met raadsleden. Doel daarvan is gezamenlijk de resultaten van het welstand- en monumentenbeleid in de gemeente te aanschouwen en te bediscussiëren. Contact tussen de raadsleden en de leden van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit is van belang aangezien de gemeenteraad het beleid vaststelt en de commissie dat beleid als toetsingskader hanteert bij de beoordeling van bouwplannen. De eerste twee ontmoetingen met raadsleden dit jaar zijn georganiseerd op Vlieland en in de gemeente Smallingerland.