Gea Wielinga nieuwe voorzitter hûs en hiem

Gea Wielinga, wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân, is de nieuwe bestuursvoorzitter van de gemeenschappelijke regeling hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg.
Wielinga is de opvolger van Henk Deinum, oud-wethouder van de gemeente Leeuwarden, die het voorzitterschap ruim drie jaar heeft vervuld. Gea Wielinga (CDA) woont in Sneek, werd in 2011 wethouder in Súdwest-Fryslân en is sindsdien lid van het Algemeen Bestuur van hûs en hiem.

Hûs en hiem is een samenwerkingsverband van 17 van de 18 Friese gemeenten en levert de gemeenten via de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit onafhankelijk en deskundig advies over ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumentenzorg. De rechtsvorm van de organisatie is een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Het Algemeen Bestuur van de GR wordt gevormd door de wethouders van de deelnemende gemeenten. Uit hun midden worden de voorzitter en de overige leden van het Dagelijks Bestuur benoemd.

Het Dagelijks Bestuur bestaat naast voorzitter Gea Wielinga uit de volgende wethouders: Jan Dijkstra (Waadhoeke), Hanneke Zonderland (Weststellingwerf) en Jouke Spoelstra (Achtkarspelen). Hein de Haan, wethouder van de gemeente Leeuwarden, treedt in 2019 toe tot het bestuur. Loes Oudenaarde en Kees Kat zijn adviserend lid namens de kring Fryslân van de Bond van Nederlandse Architecten. Secretaris van het bestuur is Marc A. Visser, tevens directeur van het bureau van hûs en hiem.