hûs en hiem prijs 2018 voor Henk Deinum en Albert van der Ploeg

Henk Deinum en Albert van der Ploeg zijn vandaag onderscheiden met de hûs en hiem prijs 2018. Deinum en Van der Ploeg, respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van het bestuur van hûs en hiem, ontvingen de prijs uit handen van Piet Klimstra. Klimstra nam vandaag afscheid van hûs en hiem in verband met zijn pensionering na een dienstverband van ruim 43 jaar bij de adviesorganisatie van de Friese gemeenten op het gebied van de ruimtelijke kwaliteit.

De hûs en hiem prijs is in 2015 ingesteld ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van hûs en hiem en diens rechtsvoorgangers, waaronder de Provinciale Friese Schoonheidscommissie.
De hûs en hiem prijs is bestemd voor personen, die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor het behoud en de verbetering van de ruimtelijke schoonheid in Fryslân. Het gaat daarbij niet om een éénmalig project, maar om het ‘oeuvre’ van een persoon gedurende een langere periode. De aanwijzing van de winnaar is voorbehouden aan de commissievoorzitter, tevens directeur van hûs en hiem, zodat zowel medewerkers als bestuurders kunnen worden onderscheiden. De winnaar van de hûs en hiem prijs ontvangt een speciaal ontworpen houten beeldje en een zilveren speld.

Henk Deinum trad in 1981 in dienst van Beter Wonen Leeuwarden. Ruim twee decennia werkte hij bij Friese woningcorporaties en als opdrachtgever in de woningbouw werkte hij samen met verschillende architecten. Naast grote belangstelling voor de bouwkunst toont Deinum interesse voor andere facetten van de Friese cultuur, getuige zijn betrokkenheid bij vele culturele manifestaties. In 2008 werd Deinum benoemd tot wethouder in de gemeente Leeuwarden. In 2010 trad Deinum toe tot het Dagelijks Bestuur en sinds 2015 is hij bestuursvoorzitter van hûs en hiem.

Aan Henk Deinum wordt de hûs en hiem prijs 2018 toegekend als blijk van waardering voor zijn jarenlange bijdrage aan de ruimtelijke schoonheid van Fryslân. Deinum is een bestuurder pur sang met het hart op de juiste plaats. Bouwen zit Deinum in het bloed en schoonheid is één van zijn passies. Zijn oprechte toewijding, eerlijke, recht door zee mentaliteit en grote betrokkenheid bij cultuurmaatschappelijke vraagstukken in de Friese samenleving is uitermate inspirerend en strekt tot voorbeeld voor anderen.

Albert van der Ploeg studeerde af aan de Wageningen Universiteit als ingenieur zoötechniek en werkte daarna gedurende lange tijd bij het AOC Friesland, een onderwijscentrum voor aan voeding-, natuur- en milieu gerelateerd opleidingen. Van 2002 tot 2010 was Van der Ploeg wethouder in Dantumadiel en sinds 2010 is hij wethouder in Dongeradeel.  Van der Ploeg maakt al lang deel uit van het Algemeen Bestuur van hûs en hiem, was vanaf 2010 lid van het Dagelijks Bestuur en vanaf 2015 vice-voorzitter. Van der Ploeg is altijd een groot pleitbezorger geweest van de Nije Pleats methode. Sinds 2017 is Van der Ploeg voorzitter van de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden.

Met de toekenning van de hûs en hiem prijs 2018 wordt Albert van der Ploeg beloond voor zijn jarenlange bijdrage aan de ruimtelijke schoonheid van Fryslân. Naast zijn bestuurlijke inzet doet Van der Ploeg als hobbyboer ook zelf aan particulier natuurbeheer. Inspirerend en prijzenswaardig zijn Albert van der Ploeg’s  toewijding aan het Friese landschap, zijn warme belangstelling, zijn evenwichtige vorm van besturen en zijn oplossingsgerichte attitude.