De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. Er wordt momenteel niet vergaderd ten kantore van hûs en hiem. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van vergadersoftware (MS Teams).

Agenda van donderdag 20 mei 2021

13.30 uur
1. Opening

13.45 uur
2. dakopbouw Huizumerlaan 106, Leeuwarden (vooroverleg)

14.45 uur
3. nieuwbouw fietsenverhuur met logies, Willem Barentszkade 23, West-Terschelling

15.45 uur
4. nieuwbouw volume met logiesfunctie en woning, ’t Land 1, West-Terschelling

 

Rondvraag en sluiting