De Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit van hûs en hiem komt in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag bijeen.

Datum:         Donderdag 08 februari 2024
Locatie:        Vergaderruimte hûs en hiem
Johan Willem Frisostraat 1 8933BN Leeuwarden

13:30 uur
Opening

13:45 uur
Nieuwbouw schuurwoning Koopmanweg Echtenerbrug

14:30 uur
Verzoek aanwijzing gemeentelijk monument Kleasterdyk 43 Winsum

15:15 uur
Pauze

15:30 uur
Nieuwbouw woningen Zwaardstraat Houkeslootstraat Sneek

16:15 uur
agendapunt ntb

17:00 uur
Rondvraag en sluiting