De Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit van hûs en hiem komt in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag bijeen.

Datum:         Donderdag 25 januari 2024
Locatie:        Vergaderruimte hûs en hiem
Johan Willem Frisostraat 1 8933BN Leeuwarden

13:30 uur
Opening

13:45 uur
Besloten agendapunt De Fryske Marren

14:30 uur
Smelnehûs Moleneind 14, Drachten

15:15 uur
Pauze

15:30 uur
Woningbouw Mekemastate Leeuwarden

16:15 uur
agendapunt ntb

17:00 uur
Rondvraag en sluiting