De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

Op 10-11-2022 zal er een extra vergadering van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit zijn. Bij deze bijzondere zitting worden geen actuele adviesaanvragen behandeld. Deze vergadering is besloten en niet publiek toegankelijk.

Datum:         Donderdag 10-11-2022
Locatie:        RaadZaal Stadhuis Leeuwarden
Hofplein 38, 8911 HJ Leeuwarden

13:30 uur    Opening

13:45 uur    Voorstelronde (tevens introductie nieuwe leden)

14:00 uur    Verduurzaming pand hûs en hiem

14:30 uur    Duurzame ontwikkelingen

15:30 uur    Reflectie op onze werkwijze

16:30 uur    Terug- en vooruitblik

16:45 uur    Rondvraag en afsluiting