De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

In verband met de verduurzaming van ons pand zal deze commissievergadering plaats vinden op onderstaand adres.

Datum:         Donderdag 01-12-2022
Locatie:        Nieuwe Zaal Stadhuis Leeuwarden
Hofplein 38, 8911 HJ Leeuwarden

13:30 uur    Opening

13:45 uur    Nieuwbouw woning Holdingawei 67 Feinsum

14:30 uur    Herbouw boerderij Battenserreed 4 Jorwert

15:15 uur    Herbouw boerderij Krume Swienswei 18 Nijbeets

16:00 uur    n.t.b.

16:45 uur    Rondvraag

17:00 uur    Sluiting