De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

Datum:         Donderdag 04-05-2023
Locatie:        Vergaderruimte hûs en hiem
Johan Willem Frisostraat 1 8933BN Leeuwarden

13:30 uur    Opening

13:45 uur    Bouw accommodatie zeilschool Ald Wyk 16 Woudsend

14:30 uur    Besloten vooroverleg Leeuwarden

15:15 uur    Herbestemming remise GM Lutskedyk 7 Stiens

16:00 uur    Appartementengebouw Buitenpost

16:45 uur    Rondvraag

17:00 uur    Sluiting