De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

Datum:         Donderdag 05 oktober 2023
Locatie:        Vergaderruimte hûs en hiem
Johan Willem Frisostraat 1 8933BN Leeuwarden

13:30 uur Opening

13:45 uur Nieuwbouw 2 app. blokken Parkstraat Pampusstraat Lemmer

14:30 uur Besloten vooroverleg Beeldkwaliteitsplan Waadhoeke

15:15 uur n.t.b.

16:00 uur n.t.b.

16:45 uur Rondvraag en sluiting