De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

Datum:         Donderdag 06-04-2023
Locatie:        Vergaderruimte hûs en hiem
Johan Willem Frisostraat 1 8933BN Leeuwarden

13:30 uur    Opening

13:45 uur    Verbouw winkelpand en realiseren appartementen Harinxmastrjitte 52 Heeg

14:30 uur    Verbouw schuur (gem mon) Kippenburg 5 Oudemirdum

15:15 uur    Dakopbouw Dorpsstraat 1 Vlieland

16:00 uur    Supermarkt Dertien Aprilstraat – Snellingerdijk Oosterwolde

16:45 uur    Rondvraag

17:00 uur    Sluiting