De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

In verband met de verduurzaming van ons pand zal deze commissievergadering plaats vinden op onderstaand adres.

Datum:         Donderdag 06-10-2022
Locatie:        Nieuwe Zaal Stadhuis Leeuwarden
Hofplein 38, 8911 HJ Leeuwarden

13:30 uur     Opening

13:45 uur    Aanwijzing gemeentelijk monument trafohuisje
Tsjaerderdyk 30b Wirdum

14:30 uur     Dichtkunst in Dokkum

15:15 uur    Vervangende nieuwbouw recreatiewoning
Midsland aan Zee 491 Terschelling

15:15 uur    Vervangende nieuwbouw recreatiewoning
Schiermonnikoog

16:45 uur     Rondvraag

17:00 uur     Sluiting