De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit h没s en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. De vergadering vindt plaats in de Nieuwe Zaal van het Stadhuis van Leeuwarden (Hofplein 38).

Agenda van donderdag 07 april 2022

13:30 uur Opening

13:45 uur
Nieuwbouw pension Duinweg 4 Nes Ameland

14.45 uur
Terugmelding voortgang eerder behandelde projecten

15:30 uur
Herbouwen recreatiewoning Burd 6 d Grou

16:15 uur
Uitbreiding bedrijfspand It Spyk 1 Burdaard

17.00 uur
rondvraag en sluiting