De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

Datum:         Donderdag 07 september 2023
Locatie:        Vergaderruimte hûs en hiem
Johan Willem Frisostraat 1 8933BN Leeuwarden

13:30 uur Opening

13:45 uur Aanbouw aan woning – Loksleane 21 Wijnjewoude

14:30 uur Besloten agendapunt

15:15 uur Besloten agendapunt

16:00 uur Besloten agendapunt

16:45 uur Rondvraag en sluiting