De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

Datum:         Donderdag 09-02-2023
Locatie:        Vergaderruimte hûs en hiem
Johan Willem Frisostraat 1 8933BN Leeuwarden

13:30 uur    Opening

13:45 uur    Nieuwbouw Hellingshaven en Kerkstraat Grou

14:30 uur    Realiseren appartementen in bestaande panden
Kruizebroederstraat 89 91 Sneek

15:15 uur    Inbreidingsplan 7 woningen Hoptilsterdyk Hilaard

16:00 uur    Nieuwbouw 10 appartementen Amelandsstraat Leeuwarden

16:45 uur    Rondvraag

17:00 uur    Sluiting