De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

Datum:         Donderdag 09-03-2023
Locatie:        Vergaderruimte hûs en hiem
Johan Willem Frisostraat 1 8933BN Leeuwarden

13:30 uur    Opening

13:45 uur    Besloten vooroverleg Sneek

14:30 uur    Nieuwbouw woning Bospad 8 Bontebok

15:15 uur    Nieuwbouw school Ureterp

16:00 uur    Besloten vooroverleg Leeuwarden

16:45 uur    Rondvraag

17:00 uur    Sluiting