De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. Er wordt momenteel niet vergaderd ten kantore van hûs en hiem. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van vergadersoftware (MS Teams).

Agenda van donderdag 1 juli 2021

13:30 uur Opening

13:45 uur Nieuwbouw woning Ulesprong, Tijnje (vooroverleg)

14:45 uur Bouw woonzorgcentrum Anna Schotanus, Marktweg, Heerenveen (vooroverleg)

15:45 uur Besloten vooroverleg

16:45 uur Rondvraag

17:00 uur Sluiting