De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. Er wordt momenteel niet vergaderd ten kantore van hûs en hiem. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van vergadersoftware (MS Teams).

Agenda van donderdag 10 december 2020

13.30 uur
1. Opening

13.45 uur
2. Nieuwbouw appartementen Dubbelstraat, Balk

14.45 uur
3. Verbouw winkel naar woning, Voorstreek, Leeuwarden

15.45 uur
4. Nieuwbouw woning, Bercoperweg, Makkinga (vooroverleg)

Rondvraag en sluiting