De Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit van hûs en hiem komt in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag bijeen.

Datum:         Donderdag 11 januari 2024
Locatie:        Vergaderruimte hûs en hiem
Johan Willem Frisostraat 1 8933BN Leeuwarden

13:30 uur
Opening

13:45 uur
Besloten agendapunt

14:30 uur
Nieuwbouw appartementen en woningen Jousterweg 130 Oudehaske
Vooroverleg

15:15 uur
Nieuwbouw school Plataanstraat Leeuwarden
Vooroverleg

16:00 uur
agendapunt ntb

16:45 uur
Rondvraag en sluiting