De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. Er wordt momenteel niet vergaderd ten kantore van hûs en hiem. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van vergadersoftware (MS Teams).

Agenda van donderdag 11 maart 2021

13.30 uur
1. Opening

13.45 uur
2. Herontwikkeling centrum Stortemelk, Vlieland (vooroverleg)

14.45 uur
3. Besloten vooroverleg

15.45 uur
4. Herbouw supermarkt, Noarder Stasjonsstrjitte, De Westereen

16.30 uur
5. Uitkijktoren in het Diepsterbos, Kollumerpomp

Rondvraag en sluiting