De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. Er wordt momenteel niet vergaderd ten kantore van hûs en hiem. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van vergadersoftware (MS Teams).

Agenda van donderdag 12 augustus 2021

13:30 uur Opening

13:45 uur Nieuwbouw groepsaccommodatie in de vorm van ‘stins’, Burdaard (vooroverleg) 

14:45 uur Herbestemmen kerk Binnenwei, Siegerswoude (vooroverleg)

15:45 uur

16:45 uur Rondvraag

17:00 uur Sluiting