De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (de gecombineerde welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

Datum:         Donderdag 14 december 2023
Locatie:        Vergaderruimte hûs en hiem
Johan Willem Frisostraat 1 8933BN Leeuwarden

13:30 uur Opening

13:45 uur Herbestemming zuivelfabriek Hoofdstraat 60, Warten

14:30 uur Nieuwbouw bij De Zeekraal Oosterend Terschelling

15:15 uur Nieuwbouw woning de Burd 5 Heeg

16:00 uur Agendapunt nog niet bekend

16:45 uur Afsluiting