De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

Datum:         Donderdag 12-01-2023
Locatie:        Nieuwe Zaal Stadhuis Leeuwarden
Hofplein 38, 8911 HJ Leeuwarden

13:30 uur    Opening

13:45 uur    Nieuwbouw woning Pastorieweg 15 Noordwolde

14:30 uur    Nieuwbouw woning Huisterheide 3 St. Nicolaasga

15:15 uur    Besloten overleg

16:30 uur    Rondvraag

16:45 uur    Sluiting