De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. Er wordt momenteel niet vergaderd ten kantore van hûs en hiem. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van vergadersoftware (MS Teams).

Agenda van donderdag 12 november 2020

13.30 uur
1. Opening

13.45 uur
2. nieuwbouw appartementencomplex (vooroverleg), Dubbelstraat, Balk

14.45 uur
3. nieuwbouw kassencomplex + voorzieningen, Juckemaleane, Sexbierum

15.45 uur
4. nieuwbouw hal huifkarbedrijf, Hoorn Terschelling

 

Rondvraag en sluiting