De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit h没s en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. De vergadering wordt gehouden via vergadersoftware (Teams).

Agenda van donderdag 13 januari 2022

13:30 uur Opening

13:45 uur
besloten vooroverleg, Beetsterzwaag

14.45 uur
nieuwbouw appartementen Potmargepark, Leeuwarden (vooroverleg)

15.45 uur
verbouw Hotel Tjongervallei, Delfstrahuizen (vooroverleg)

16.45 uur
rondvraag en sluiting