De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. Er wordt momenteel niet vergaderd ten kantore van hûs en hiem. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van vergadersoftware (MS Teams).

Agenda van donderdag 14 januari 2021

13.30 uur
1. Opening

13.45 uur
2. Nieuwbouw pand dementiezorg, Harste, Sneek (vooroverleg)

14.45 uur
3. Nieuwbouw MFA, Skoalstrjitte, Sexbierum (vooroverleg)

15.45 uur
4. Verbouw (en uitbreiding) Dorpshuis De Terp, Oosternijkerk

Rondvraag en sluiting