De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

In verband met de verduurzaming van ons pand zal deze commissievergadering plaats vinden op onderstaand adres.

Datum:         Donderdag 15-12-2022
Locatie:        Nieuwe Zaal Stadhuis Leeuwarden
Hofplein 38, 8911 HJ Leeuwarden

13:30 uur    Opening

13:45 uur    Bouwplan Sneek (Besloten Vooroverleg)

15:00 uur    Nieuwbouw distributiecentrum Tussendiepen 4B Drachten

15:45 uur    Nieuwbouw 2 woningen Boskrane 7 Stiens

16:30 uur    Bouwplan Grou (Besloten vooroverleg)

17:15 uur    Rondvraag

17:30 uur    Sluiting