De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit h没s en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. De vergadering wordt gehouden via vergadersoftware (Teams).

Agenda van donderdag 16 december 2021

13:30 uur Opening

13:45 uur
nieuwbouw woonzorgcentrum De Stelp, Hollum (vooroverleg)

14.45 uur
nieuwbouw appartementen De Brink, Oosterwolde (vooroverleg)

15.45 uur
nieuwbouw Cambuurstadion, Leeuwarden

16.45 uur
rondvraag en sluiting