De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

Donderdag    16-06-2022
Locatie           Vergaderruimte hûs en hiem, J.W. Frisostraat 1, Leeuwarden

 

13:30 uur
1. Opening

13:45 uur
2. Restaurant, hotelsuites en zalen Markt 38 Dokkum W22NOF149 (vooroverleg)

14:45 uur
3. Hotel Havenweg 3 Vlieland W22VLD015 (vooroverleg met toelichting)

15.45 uur
4. Bouwplan Franeker (Besloten vooroverleg met toelichting)

16:45 uur
5. Rondvraag 16.45 uur

17:00 uur
6. Sluiting